• İstanbul Ticaret Üniversitesi

Prof. Dr. Murat KASIMOĞLU

Home Business Kanvas İş Modeli

Business Kanvas İş Modeli

Amaç: Alex Osterwalder tarafından geliştirilmiştir. Çok basit olması ve her şeyi bir arada göstermesi iş modeli kurgulanırken büyük kolaylık sağlar. Model, 9 başlıkta işletmeyi ele alır ve tek Kanvas içinde işletmeyi modeller ve bütüncül bir bakış açısı ortaya koyar. İşletmelerin süreçleri bu yaklaşım ile çok daha etkin bir çerçevede yönetilebilmektedir. Yöneticilerin süreçleri daha etkin bir şekilde yönetmeleri hedeflenmektedir.

Eğitim İçeriği: İşletmelerde süreçlerin ve değer önermelerinin belirlenmesi. Sistemsel olarak şirketlerin süreçlerinin tek kanvas üzerinde görülmesine yönelik olarak değişkenler nelerdir? İşletmelerin operasyonel süreçlerine yönelik olarak kanvaslar nelerdir ve nasıl oluşturulur? Yöneticiler kanvasları neden kullanırlar ve süreçlerin yönlendirilmesinde kanvasların rolleri ve katkıları nelerdir? Çok yönlü kullanılabilen bu model ile iş fikrini hayata geçirme, temel ortaklıklar, temel faaliyetler, temel kaynaklar, müşteri ilişkileri, müşteri segmenti, gelir modeli gibi birçok konuda ve sorunlu durumlarda bütünsel bakış açısı ile çözüm üretmeyi sağlayabilen kapsamlı ve pratik bir modeldir. Eğitimin içeriği aşağıdaki gibidir:

– Business Kanvas İş Modeli nedir?
– Business Kanvas İş Modeli’nin boyutları nelerdir?
– İşletmenin mevcut analizi nasıl yapılır?
– İletişimi geliştiren perspektif nasıl kazanılır?
– Business Kanvas İş Modeli’nde strateji geliştirme.

Elde Edilecek Kazanımlar: İş fikrini realize ederek geliştirmek, mevcut duruma inovatif bir bakış açısı kazanmak, devam eden işte yeni yol ve yöntemler, stratejiler geliştirmek.

– İşletmelerin bütünsel analizi,
– Anahtar kaynaklar nelerdir,
– Anahtar paydaşların belirlenmesi,
– Değer önermesi ve müşteri ilişkileri,
– Maliyetler-sabit-değişken,
– Gelirler ve kârlılık,
– Stratejik pozisyonlama ve rekabet gücü oluşturma!

Kimler katılmalı: Üst ve orta düzey yöneticiler.

Yöntem: Kavramsal analiz, örnek olay çalışması, asenkron yaklaşımlar, benchmarking, kanvas modeller.

Süre: 3 Saat.

Eğitim Şekli: Online-On site.

Veritabanı: EBSCO-Wiley-Sage, HBR

Kaynaklar

Belmejdoub, Amine. (2016). Business Model Canvas: Google Report. 10.13140/RG.2.1.4241.9601.

İş Modelleri Müşteriler Değer Önerileri ve Gelir Kaynakları (Erişim tarihi: 26.01.2021) https://cdn.bartin.edu.tr/metalurji/d7ee7cd9-f063-4669-8e1c-393503ed6ffb/4is-modeli.pdf

Kacar, A.İ. & Yakın.V. (2018) Paylaşım ekonomisi ve değer yaratmak: Kanvas iş modeli örneği. Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi,2018,53 (3) :724-739
Nielsen, Christian & Kyhnau, Jan. (2015). Book review of Value Proposition Design. Journal of Business Models. 3. 81. 10.5278/ojs.jbm.v3i1.1105.

https://neoschronos.com/assets/kanvas-is-modeli.pdf (Erişim tarihi:26.01.2021)