• İstanbul Ticaret Üniversitesi

Prof. Dr. Murat KASIMOĞLU

Home Değer Önermesi–Çekirdek Yetenekler

Değer Önermesi–Çekirdek Yetenekler

Amaç: Değer önermesi, müşterilerin belirli bir ürünü veya hizmeti satın alırken elde ettikleri net, ölçülebilir faydaları tanımlayan bir bildiridir. Değer Önermesi (Value Proposition) Michael Lanning ve Edward Michaels tarafından geliştirilmiştir. “işletmenin müşterilerine sunacağı maddi ve maddi olmayan avantajları açık ve basit bir biçimde, yaklaşık fiyatıyla birlikte müşteri segmentlerine göre belirlenmesi” olarak tarif edilir.

Eğitim içeriği: Değer önermesinin işletmenin varlığının sürdürülebilir olması bakımından oldukça temel olması ve akabinde çekirdek yeteneklerin optimum fayda ve kârlılık temelinde yönetilmesi ana unsurlar olarak nitelenebilir. Bu temelde verilen eğitim aşağıdaki başlıkları içermektedir:

– Değer önermesi nedir, nasıl tespit edilir?
– Çekirdek yetenekler nelerdir?
– Çekirdek yetenekler üzerinden değer önermeleri geliştirilmesi?
– Şirketlerin rekabet güçlerini ve iş modellerini sürdürmelerinde çekirdek yeteneklerinin rolleri nelerdir?
– Güçlü ve rekabetçi değer önermeleri üzerinde iş sistemleri kurulması ve sürdürülmesi bu eğitim kapsamı çerçevesinde ele alınacaktır.

Elde edilecek kazanımlar: İşletmeye ait spesifik değer önermeleri belirleyebilme ve çekirdek yetenekleri fark etmek ve geliştirmek temelinde olan bu eğitimde aşağıdaki bilgi ve anlayışa dayalı kazanımlar elde edilmektedir:

– Değer önermelerinin analizi,
– Rekabetçi değer önermeleri,
– Çekirdek yetenek üzerinden değer önermesi geliştirmek,
– Değer önermesi ile çekirdek yetenek arasındaki uyum-uyumsuzluğu tanımak
– Sürdürülebilir iş modelleri açısından değer önermelerinin öneminin anlaşılması,
– Güçlü ve rekabetçi örgütsel yapılar oluşturmak ve tasarımlamak.

Yöntem: Kavramsal analiz, örnek olay çalışması, asenkron yaklaşımlar, benchmarking, kanvas modeller.

Kimler Katılmalı: Üst ve orta düzey yöneticiler, girişimci ve ar-ge uzmanları, firma sahipleri.

Süre: 3 Saat.

Eğitim Şekli: Online-On site.

Veritabanı: EBSCO-Wiley-Sage, HBR, Workcube

Kaynaklar

Coşkun, Ö.F. & Özyılmaz, A. (2016) Sürdürülebilir rekabet avantajının temel yetenekler ve dinamik kabiliyetler açısından değerlendirmesi. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 30 2016 Sayı: 4-p:725

Dahle, Yngve & Toscher, Benjamin & Nguyen Duc, Anh & Steinert, Martin & Reuther, Kevin. (2019). An analysis of Core Competence and Unique Value Proposition as normative entrepreneurship elements. 1-10. 10.1109/ICE.2019.8792669.

Kawshala, B.A Hirindu. (2017). Theorizing the Concept of Core Competencies: An Integrative Model beyond Identification. International Journal of Scientific and Research Publications. 7. 253-256.

Koay,Z.W.& Markow, D.E. (2011) Core Competence Development: paradigm and practical implementations. Dissertation at Master degree. (Published), Blekinge Institute of Technology School of Management

Wormald, Paul. (2013). The role of value proposition in new product innovation – a development for design education.