• İstanbul Ticaret Üniversitesi

Prof. Dr. Murat KASIMOĞLU

Home Değişim Yönetimi

Değişim Yönetimi

Amaç: Şirketlerde yaşanan değişim dinamiklerinin anlaşılması, bu çerçevede geleceğe yönelik olarak içsel ve dışsal süreçlerinin stratejik olarak yönetim modellerinin neler olduğu bu eğitimde açıklanmaktadır. Şirketlerin geleceğe hazırlanmaları için değişim yol haritası belirlenecektir.

Eğitim İçeriği: Değişim yönetimi, organizasyonların ve çalışanların yaratıcılık ve piyasa liderliği gibi performans hedeflerine hızlı ve etkin şekilde cevap verebilmesine olanak sağlayan yeni bir disiplindir. Bu eğitimde şirketlerde değişime neden ihtiyaç var sorusunun cevabı verilmektedir. Bu çerçevede değişimin kapsamı, içeriği ve ölçeği üzerinde durulmaktadır. Etkin bir değişim yönetiminin nasıl planlanması ve uygulanması gerektiği şirketler için ortaya konmaktadır. Şirketlerde değişim, değişim yönetimi, değişimin önündeki engeller, izlek bağımlılığı, değişim liderliği ele alınmaktadır.

– Organizasyonel Değişim Nedir?
– Değişimin Planlanması
– Değişim sürecinde Sokratik Sorular Sorma: Vizyon, Misyon ve Değerleri Geliştirme.
– Değişim Sürecinde Problem Analizi ve Problem Çözümü: Dönüşüm, uyumlaştırma, uygulama.
– Değişim Yönetiminde Uygulama Süreçleri: İç faktörler, dış faktörler.
– Değişimde Başarı Koşulları: Liderlik, örgüt kültürü, stratejik hedef, örgüt iklimi, çalışanların gelişimi.
– Değişimde Yetkinlik Gereksinimleri
– Değişim Sürecinde İK’ nın Rolü
– Değişim Yönetiminde Örnek Olaylar

Elde Edilecek Kazanımlar: Örgütsel ve bireysel düzeyde değişimin gerekliliğinin, sürecinin farkında olarak, bu süreci doğru yöntemlerle yönetebilmek, farklı aşamalardaki gereksinimleri fark ederek, gereken yeteneklerle örgütsel değişim sürecinin ilerlemesine katkıda bulunabilmek.

– Değişimi dinamiklerinin anlaşılması,
– Aşağıdan yukarı değişim modeli,
– Yukarıdan aşağı değişim modeli,
– Radikal değişimi yönetmek,
– Artımlı değişimi yönetmek.

Kimler katılmalı: Üst ve orta düzey yöneticiler, çalışanlar ve şirket sahipleri.

Yöntem: Kavramsal analiz, örnek olay çalışması, asenkron yaklaşımlar, DD, benchmarking, stratejik matris tasarımları.

Süre: 3 Saat.

Eğitim Şekli: Online-On site.

Veritabanı: EBSCO-Wiley-Sage

Kaynaklar

Prof, Dr. Bülent Tokat (2012)Örgütlerde Değişim ve Değişim Yönetimi, Seçkin Yayıncılık.

Akgeyi̇k, T . (2013). Değişim Yönetimi: İnsan Kaynakları Yönetiminin Yeni Görev Alanı. Maliye Araştırma Merkezi Konferansları , 0 (40) , 0-0 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/iumamk/issue/752/8675

Worren, Nicolay A. M. & Ruddle, Keith & Moore, Kati; (Sep 1999); “From Organizational Development to Change Management”; Journal of Applied Behavioral Science; V.35/3; pp.273-287.