• İstanbul Ticaret Üniversitesi

Prof. Dr. Murat KASIMOĞLU

Home Iraksak-Yakınsak (Divergent-Convergent) Düşünce Modelinin Yönetimde Uygulanması

Iraksak-Yakınsak (Divergent-Convergent) Düşünce Modelinin Yönetimde Uygulanması

Amaç: Yöneticilerin karar mekanizmalarının daha yaratıcı ve yenilikçi olması. Zihinsel izlekler zaman içerisinde karar verme şekillerimizi etkilemektedir. Problemlerin çözümünde yaratıcı ve etkin modeller geliştirmek gerekiyor. Bu eğitim ile olaylara ve problemlere çok daha yaratıcı bakma olanağı oluşmaktadır.

Eğitim İçeriği: Bu eğitim programının temel amacı zihinsel olarak geliştirdiğimiz basmakalıp tuzaklardan kendimizi kurtararak işimizi ve şirketlerimiz için daha doğru kararlar vermektir. Bu çerçevede zihinsel izlekler açıklanarak bilişsel yapıların işleyişleri, nedensel döngü şemaları ile açıklanmaktadır. Ayrıca bilişsel karar mekanizmaları, süreçleri ve çıpalamalar üzerinde durulmaktadır. Özellikle sınırlı rasyonellik çerçevesinde verilen kararların şirketlerin büyüme ve karlılıkları üzerindeki etkileri bu eğitim süresince ele alınmaktadır.

– Iraksak düşünme ve yakınsak düşünme ve boyutları nelerdir?
– Iraksak düşünme modelinin yaratıcılığa katkısı nedir?
– Iraksak ve yakınsak nedensel döngü şemaları nelerdir?
– Yönetimde Iraksak düşünme ve yaratıcılık arasındaki ilişkiler nelerdir?
– Yönetim sürecinde yaratıcı düşünce nasıl geliştirilebilir?

Elde Edilecek Kazanımlar: Bireysel düşünme modelini tanımak ve yaratıcı düşünme temelinde gelişim sağlayabilmek. Bireysel ve bireyler arası temelde yaratıcı düşünme modellerini geliştirebilmek. Örgütsel değişim ve gelişime katkıda bulunabilmek.

– Zihinsel düşünce yapısının anlaşılması,
– Bilmek ve yapmak arasındaki fark,
– Atıf kuramı,
– Nedensel döngü şemaları,
– Zihinsel kestirim yollar,
– Yaratıcı düşüncenin uygulama çerçevesi.

Yöntem: Kavramsal analiz, örnek olay çalışması, asenkron yaklaşımlar, benchmarking, zihinsel düşünce modelleri.

Kimler katılmalı: Üst ve orta düzey yöneticiler. Ayrıca, çalışan ya da birey olarak kendi kişisel gelişimine katkı sağlamayı, yaratıcı düşünme sürecinde ilerleme sağlamayı düşünen  herkes katılabilir.

Süre: 3 Saat.

Eğitim Şekli: Online-On site.

Veritabanı: EBSCO-Wiley-Sage

Kaynaklar

Ergeneli, A. & Özyurda, A. (1996) Çalışanların yaratıcılıklarına imkan veren  lİderlik stili algıları ile vöneticilerin  ıraksak  düşünce becerisinin ilişkisi. Amme İdaresi Dergisi, Citl:29 Sayı:1 s:135-145

Guilford, J.P. (1950). Creativity. American Psychologist, 5: 444–454.

Susan E. Reid, Ulrike de Brentani, Elko J. Kleinschmidt (2014) Divergent thinking and market visioning competence: An early front-end radical innovation success typology, Industrial Marketing Management, Volume 43, Issue 8, P: 1351-1361.

Yeşilyurt, E. (2020) Yaratıcılık ve Yaratıcı Düşünme: Tüm Boyut ve Paydaşlarıyla Kapsayıcı Bir Derleme Çalışması. International Journal of Society Researches. Volume:15, Issue :25, p:3873-3915.