• İstanbul Ticaret Üniversitesi

Prof. Dr. Murat KASIMOĞLU

Home Kanıta Dayalı Yönetim (KDY)

Kanıta Dayalı Yönetim (KDY)

Amaç: Büyük veriler, genetik algoritma gibi çerçeveler artık iş hayatında şirketlerin yönetimine yeni bir çerçeveyi uygulamamızı zorunlu kılmaktadır. Şirketlerin içinde bulunduğu yüksek rekabetçi koşullar hatasız çalışmayı gerektirmektedir. Ayrıca devam eden bir şekilde süreçlerin iyileşmesi kaçınılmaz bir hedef olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu eğitimde de kanıta dayalı yönetim çerçevesi analiz edilerek doğru bir yönetim kurgusunun temel mantığı oluşturulmaktadır.

Eğitim İçeriği:  Kanıta dayalı yönetim nedir? Kanıta dayalı yönetim çerçevesinin temel mantığı ve yaklaşımı nelerden oluşmaktadır. Şirketlerde kanıta dayalı yönetim sistemleri nasıl kurulur? Kanıta dayalı karar vermek şirketlerde güç dinamiklerini nasıl etkiler? Kanıta dayalı yönetim ile geleneksel yönetim yaklaşımları arasındaki farklar nelerdir? Dijitalleşme ile şirketlerin kanıta dayalı yönetim sistemlerin tasarımı.

– Kanıta dayalı Yönetim Nedir?
– KDY’ nin basamakları nelerdir?
– KDY nasıl uygulanır?
– İş değeri nasıl ölçülür, ölçüm araçları nelerdir?
– Deneysel yönetim nasıl sürdürülür?
– Sonuçlar nasıl sürekli olarak geliştirilir?

Elde Edilecek Kazanımlar: KDY’ nin içeriğini anlamak, müşteri/paydaşlara teslim edilen değeri ölçme araçlarını öğrenmek ve bu araçları kullanabilmek, organizasyonun iç ve dış paydaşları bakımından gelişim sağlayan deneysel yaklaşımın nasıl yapıldığını öğrenmek.

– Kanıta dayalı yönetimin kavramsal çerçevesi ve analizi,
– Kanıta dayalı yönetim uygulamasının önündeki engellerin anlaşılması,
– Kanıta dayalı bir yönetim sisteminin tasarımı ve uygulaması,
– Kanıta dayalı yönetim uygulamalarının örnekler ile analizi,
– Kanıta dayalı KPI modelleri,
– Kanıta dayalı yönetim ve karlık,
– Zanlarla yönetimden kurtulmak!

Kimler Katılmalı: Üst ve orta kademedeki yöneticiler ve çalışanlar, firma sahipleri. İnovasyon yeteneğini geliştirmek isteyenler, karar alma süreçlerinde sağlıklı ve sonuçları geliştirici bir şekilde ilerlemek isteyenler.

Yöntem: Kavramsal analiz, örnek olay çalışması, asenkron yaklaşımlar, benchmarking, zihinsel düşünce modelleri.

Süre: 3 Saat.

Eğitim Şekli: Online-On site.

Veritabanı: EBSCO-Wiley-Sage, HBR

Kaynaklar

Briggs, E. H., & Mcbeath, B. (2009). Evidence based management: Origins, challenges, and implications for social service administration. Administration in Social Work, Vol: 33, 242–261.

Collins, J., Denyer, D., & Turnbull, J. K. (2008). Educating the evidence-based manager: The executive doctorate and its impact on management practice. The Organisation Knowledge Learning and Capabilities Conference (OKLC), April, s: 28–30, Copenhagen, Denmark.

Kovner, A. R. (2014)Evidence-Based Management Implications for Nonprofit Organizations. Nonprofit Management & Leadership, vol: 24, no:3.

Özyılmaz, A. & Eser, S. (2014) Yönetim Kalitesini Arttırmada Kanıt Temelli Yönetim Katkı Sağlayabilir Mi? Gaziantep University Journal of Social Sciences, Vol: 13(1):25-39

Rousseau, D.M. (2006) Is there Such a thing as “Evidence-Based Management”? Academy of Management Review Vol: 31, No. 2