• İstanbul Ticaret Üniversitesi

Prof. Dr. Murat KASIMOĞLU

Home KPI ve Balance Score Card

KPI ve Balance Score Card

Amaç: KPI anahtar performans göstergeleri, denetimin temel kriterlerini oluşturur. Denetim kriterleri, ihtiyaçlara ve zamana göre değişen göstergeleri kullanır. Göstergeler mali ve mali olmayan kayıtları ölçebildiği gibi bazen hibrit olarak iç içe geçer. Balance Score Card Robert Kaplan ve David Norton tarafından geliştirilmiş bir karne sistemidir. Finans, üretim, satış, tesis yönetimi, satın alma ve insan kaynakları olmak üzere altı temel karne oluşturulur.

Eğitim içeriği: İşletmelerin temel performans kriterleri nelerdir? Büyüme, gelişim, kârlılık ve insan kaynakları alanında ne tür performans kriterleri uygulanır? İşletmelerin sürdürülebilir operasyonel sistemlerinin ölçülmesi ve yönetimi için gerekli olan temel anahtar performans kriterleri nelerdir sorularının cevapları bu eğitimin temel içeriğini oluşturmaktadır. Mezo düzey analizi ile de diğer rakiplerin ve sektör ortalamalarının ne düzeyde olduğu bu eğitimde temel olarak ele alınmaktadır.

– Anahtar performans göstergeleri nedir, nasıl kullanılır?
– Balance Score Card nedir ve nasıl kullanılır?
– Stratejik Planlama
– Performans göstergelerinin strateji ile olan bağlantısı nasıl kurulur?
– Performans ölçümü ve boyutları nelerdir?
– Ölçüt Seçimi nasıl yapılır ?
– Stratejik Boyutlarda   kullanılan  spesifik performans göstergeleri nelerdir?
– Ölçüm yöntemleri nelerdir?
– Analiz, aksiyon ve iyileştirme projeleri nelerdir?

Elde Edilecek Kazanımlar: Stratejik performans ölçüm sistemini oluşturabilmek, organizasyonda genel performans ile spesifik durumlar arasında bağ kurabilmek, performans göstergelerinin neler olduğunu bilmek ve bunların temelinde stratejik planlama yeteneği kazanmak.

– KPI modelleri,
– Yönetimsel KPI modelleri,
– Satış ve pazarlama KPI modelleri,
– Üretim, satış ve tedarik KPI modelleri,
– İnsan kaynakları ve yetenek yönetimi KPI modelleri,
– İşletmelerde riskler ve tehditlerin bertaraf edilmesi,
– Fırsatların değerlendirilmesi ve dijital kasların güçlendirilmesine yönelik olarak KPI’ların geliştirilmesi.

Kimler Katılmalı: Üst ve orta düzey yöneticiler, İK, strateji geliştirme, süreç yönetimi alanında çalışanlar.

Yöntem: Kavramsal analiz, örnek olay çalışması, asenkron yaklaşımlar, benchmarking, kanvas modeller.

Süre: 3 Saat.

Eğitim Şekli: Online-On site.

Veritabanı: EBSCO-Wiley-Sage, HBR, Workcube

Kaynaklar

Bayyurt, N. (2007) İşletmelerde performans değerlendirmenin önemi ve performans göstergeleri arasindaki ilişkiler, Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, Cilt:0, S:53, sS:577-592.

Chan, A.P.C. and Chan, A.P.L. (2004) “Key performance indicators for measuring construction success”, Benchmarking: An International Journal, Vol. 11 No. 2, pp. 203 221.  https://doi.org/10.1108/14635770410532624

Coskun, Ali. (2006). Stratejik Performans Yonetiminde Performans Karnesi Kullanimi: Türkiye’deki Sanayi Isletmeleri Uzerine bir Arastirma. 8. 127-153. Researchgate.
David Parmenter (1983) Key performance indicators: developing, implementing, and using winning kpis, John Wiley & Sons, 13 NİSAN 2015.
Hladchenko, M. (2015), “Balanced Scorecard – a strategic management system of the higher education institution”, International Journal of Educational Management, Vol. 29 No. 2, pp. 167-176. https://doi.org/10.1108/IJEM-11-2013-0164

Öktem, B . (2019). Sürdürülebilirlik raporlamasında ölçüm parametreleri kpı’lar (temel performans göstergelerı): bankacılık sektöründe analiz. Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi , Cilt:11 (21): 247-263 . DOI: 10.14784/marufacd.623405