• İstanbul Ticaret Üniversitesi

Prof. Dr. Murat KASIMOĞLU

Home Mockup Tasarımı

Mockup Tasarımı

Amaç: Kavramsal ve zihinsel modellerin görselleştirilmesi uygulama açısından çok büyük bir öneme sahiptir. İşlerimiz ile ilgili birçok süreci, operasyonu, çalışmayı mockup yardımı ile çok daha etkin ve hızlı bir şekilde algılanmasına olanak sağlanmış olur. Bu nedenle işlerimiz ve projelerin daha etkin bir modelde yönetilmesi için görselleştirme yardımı ile daha etkin bir yönetim süreci sağlanmış olur.

Eğitim İçeriği: Mockup nedir? Mockup’lar iş süreçlerinin etkin yönetiminde nasıl kullanılır, Mockup’lar ile işlerin tasarımı ve yönetimi üzerinde kapsamlı bir şekilde durulmaktadır. Çalışanların işlerini yürütürken bu modellerin kullanılmasına yönelik olarak temel yaklaşımlar ele alınmaktadır.

– Mockup nedir?
– Mockup nasıl tasarlanır?
– Wireframe ve Mockup arasındaki fark nedir?
– Mockup işlevsel olarak nerelerde kullanılır?

Elde Edilecek Kazanımlar: Mockup, ürün ya da hizmetin nihai kullanıcının en son halini en iyi etkileşim senaryolarının simüle edilmesi yoluyla karşılaşmasıdır. Bu nedenle, tasarımın işlevselliği kadar estetik boyutu da önem taşımaktadır. Bu temelde Mockup geliştirme ve tasarlamanın farkındalığı önem taşımaktadır.

– Mockup’ların amacı, kapsamı ve içeriğinin öğrenilmesi,
– Mockup geliştirme ve tasarımlama,
– İş süreçlerinde mockup’lar,
– Mockup kullanmanın iş ve işlemler yönetmede sağladığı katkılar,
– Görselleştirmenin diğer faktörler ile entegrasyonu.

Kimler Katılmalı: Üst ve orta düzey yöneticiler, tasarım sürecinde çalışanlar.

Yöntem: Kavramsal analiz, örnek olay çalışması, asenkron yaklaşımlar, benchmarking, kanvas modeller.

Süre: 3 Saat.

Eğitim Şekli: Online-On site.

Veritabanı: EBSCO-Wiley-Sage, HBR, Workcube.

Kaynaklar

https://workcube.com/documents//assetcare/2498A31D-155D-1309-89EC5CB87112062A.pdf