Niyetiniz ticaretinizi etkiliyor!

Zihinsel Mayın Tarlasında Doğru Ticari Kararlar Almak!

Niyet, planlı davranış olarak ifade edilmektedir. Başka bir ifade ile bir bireyin iş kurması, işleri büyütmesi, geliştirmesi ve proje başlatması niyet sonucunda olur.  Niyet etmek davranış tarzına yönelik plan yapmaya başlamak anlamına gelmektedir. Bu çerçevede niyet, bireyin belirli bir amaç ya da bu amacı gerçekleştirebilme yöntemlerine karşı dikkatini, deneyimini ve davranışlarını yönlendiren zihinsel bir durumdur. Bu süreç olmadan ticaret başlamaz!

Niyet teorisinin temel amacı ticari davranışları etkileyen öncüllerin neler olduğunu ortaya koymaktır.

Girişimciler ve yöneticilerin davranışını açıklayan bu yaklaşım, ticari yaşamı da anlama ve yorumlamaya önemli bir katkı sağlamaktadır. Niyet teorisi, ticari davranışların gelişimini inanç, tutum, çerçevesinde açıklamaktadır. Bireylerin ticari faaliyetlerinde davranışlarına yönelik niyetlerin oluşumunda bireylerin bilişsel mayın tarlasındaki algılamalarının öneli yer tuttuğunu ifade etmektedir. Teoriye göre, bilişsel süreçlerin gelişimi birçok faktörün etkisi altında kalmakta ve bireylerin zaman içerisinde etkisi altında kaldıkları durumlar ile harekete geçmektedir.

Niyet kuramına göre girişimcilerin ve yöneticilerin şirketleri yönetme sürecinde ana tutumlarının oluşumunda bireysel öz geçmişlerinin etkisi büyüktür. Bunları da iş deneyimi, rol modelleri, kişilik özellikleri şekillendirir. Ticari niyetlerin ortaya çıkmasında ve gelişmesinde bu temel öncüllere bakmak gerekiyor.

Ticari faaliyetlere yönelik niyetlerin oluşumunda istemek ve yapabileceğine inanmak bireyi harekete geçirmektedir.  Ancak bu tutumların oluşumunda bireysel öz geçmiş olarak adlandırılan iş deneyimi, rol modelleri, kişilik özellikleri gibi faktörlerin etkileşimi önemli yer tutmaktadır. Ticari davranışlara süreç olarak bakıldığında girişimcilerin belirli bir altyapıya sahip oldukları görülmektedir. Bu altyapı iş deneyimleri, rol modelleri, kişilik özellikleri, eğitim olarak belirtilebilir.

Bu nedenle ticaret hayatında bireysel niyetleri şekillendiren faktörler nelerdir? Sadece para kazanmak mı? Ticari ve işleri büyütmek mi? Eğer bireylerin niyet öncülleri doğru şekilde değerlendirilirse iş ortaklıkları, işbirliği ve ticari hayatta ortak hareket etmek daha kolay hale gelir.

Niyet öncüllerinin değişimi tutum değişikliği gerektirdiği için zaman alıcı ve zordur. Bu nedenle bireylerin gelişen ticari davranışları, alışkanlıkları ve yaklaşımlarını değiştirmek çok zordur. Toplumların çoğunda bu tür değerlerin normatif yapı içerisinde gelişen temel özellikler olduğunu görüyoruz. Ancak bireysel düzeyde niyetin gelişmesi ve farklılaşmasını tetikleyen olaylar olabilmektedir.

Örneğin, “bir girişimcinin ticari yaklaşımının gelişim sürecine baktığımız zaman ilkokulu okurken yaz tatillerinde ve boş zamanlarında şekercinin yanında çıraklık yaparak işe başlamış. Eğitim hayatını tamamladıktan sonra belli bir süre (beş yıl) aynı alanda çıraklık yapmaya devam etmiştir. Daha sonra ise şekerleme üretim tesisi kurarak iş hayatında büyümeye devam etmiştir”. Burada özellikle ticaretin başlamasının, gelişmesinin ve büyümesinin altında bireysel özgeçmişin niyeti (planlanmış davranışların)etkilediği görülmektedir.

Sonuç olarak “Âl-i İmrân süreside de denildiği gibi,“De ki, gönlünüzdeki duyguları saklasanız da, açıklasanız da Allah hepsini bilir”. Bu nedenle ticari yaşamda niyetlerimizi yönlendiren öncüller kritik önem taşımaktadır. Bu öncüller;açıklık, hizmet, helal kazanç, işbirliği, adil olmak ve ölçülü kar elde etmektir! Niyetlerimizin bilindiğinden kuşkunuz olmasın! Doğru niyet öncülleri büyük işlere kapı açar!