Rekabetçi Şirketlerin 10 Özelliği

Şirketler sosyal yapı olarak sürekli değişen ve gelişen piyasa koşullarına ayak uydurmaya çalışırlar. Bazı şirketler yıllarca güçlü ve etkin ticari operasyon yaparken, bazıları da piyasa koşulları tarafından oyunun dışına itilir. Piyasada rekabet eden, başarılı şirketlerin aşağıdaki 10 alanda kaslarının daha çok geliştiği görülmektedir.

Stratejiye sahip olmak: Rekabetçi şirketlerin piyasada; ne zaman, neyi ve nasıl yapacaklarına yönelik olarak bir yol haritasına sahip oldukları görülmektedir. Strateji çoban yıldızına benzer. Onu izleyen şirketler mutlaka güvenli bir limana yanaşırlar.

Güçlü nakit akımına sahip olmak: Hiçbir şirket borç ve piyasa dalgalanmalarından batmaz. Bir şirketi kötü ve/ya yanlış nakit akımı batırır. Bu nedenle rekabetçi şirketlerde nakit akımını yönetmek ve güçlü bir nakit akımına sahip olmak çok önemlidir. Genel olarak rekabetçi şirketler nakit akışlarını dinamik bir şekilde ve stratejik olarak yönetirler. Bütçeye bağlı çalışmalar yürütürler.

Ortalama üzeri kar marjına sahip olmak: Şirketler kar amaçlı kurulmuş yapılardır. Bu nedenle ticari operasyonlarında şirketlerin belirli oranda kar elde etmesi gerekmektedir. Rekabetçi şirketlerin iş modelleri ve stratejileri onları rakip firmalardan ayırarak ortalama üzerinde kar elde eden bir konuma getirmektedir.

Şirketin pazar payında düzenli büyüme: Şirketlerin pazar paylarını korumak ve piyasada ayakta kalabilmek için yapmaları gereken en önemli şey düzenli bir şekilde ve belirli bir oranda büyümeleridir. Bu şirketlerin daha çevik yapılı ve dinamik olmalarını sağlamaktadır. Rekabetçi şirketler pazarlarını sürekli olarak geliştirmektedir.

Kanıta dayalı yönetime sahip olmak: Rekabetçi şirketler bütün operasyonlarını veriye, bilgiye ve belgeye dayalı yönetirler. Olabildiğince yönetici zanlardan etkilenmeden kanıta dayalı bir yönetim sistemi kurarlar. Bu da şirketlerin verdiği kararların daha doğru olmasını sağlar.

Dijital alt yapıya sahip olmak: Rekabetçi şirketlerin diğer önemli bir özelliği işleri dijitalleştirerek bütün süreçleri enformatik omurga üzerinden yönetirler. Mutlaka bu şirketler bütün süreçlerini dijital ortamda takip eder ve yönetimini sağlarlar.

Hissedarlarına yılsonu kar payı dağıtmak: Şirketlerin en önemli misyonlarından biri ortaklarına kar payı dağıtmasıdır. Bu nedenle yılsonunda rekabetçi şirketler mutlaka ortaklarının beklentisini karşılayacak bir kar payı dağıtımı yaparlar. Bu yaklaşım bir yönetim politikası olarak benimsenir.

Yetenekli çalışanlara sahip olmak: Çalışanlar şirketlerin en önemli değerlerinden biridir. Rekabetçi şirket çalışanlarında kurumsal kimlik, aidiyet ve şirkete karşı yüksek bir bağlılık mevcuttur. Sürekli olarak beşeri yetenekleri bünyelerine çekerler.

Yenilikçi ürün ve hizmet geliştirmek: Rekabetçi şirketlerin rakip firmalara göre yapmış oldukları işler ve hizmetlerde farklılıklar mevcuttur. Özellikle bu şirketler, müşterilerine sundukları hizmetleri sürekli olarak geliştirmekte ve iyileştirmektedirler.

Güçlü bir liderlik: Son olarak da rekabetçi şirketlerde, güçlü bir iş liderliğinin olduğu görülmektedir. Bu şirketlerde vizyon ve geleceğe yönelik uygulamalar daha tutarlı ve güçlü bir liderlik ile desteklenmektedir.

Bu 10 özellik rekabetçi şirketlerin daha güçlü kaslara sahip olmasını sağlayarak; iş modellerini karlı, etkin ve sürdürülebilir kılmaktadır.  Daha sağlıklı şirketler daha çok ekonomik değer, istihdam ve refah için olmazsa olmazlardandır. Bu nedenle şirketlerimizi de piyasa koşullarını dikkate alarak korumamız gerekiyor.