Şirketinizin Sağlık Taramasını (CheckUp) Yaptırdınız mı!

Sağlıklı şirket, dinamik olarak değişen, belirsiz bir ortamda faaliyet gösteren ve sağlıklı olmayan rakiplerinden (finansal performans açısından) nispeten daha başarılı olan şirket olarak tanımlamaktadır.

Rekabetçi dinamik ortamlarda üstün finansal performans gösterdiği tespit edilen şirketlerin “Sağlıklı” organizasyonlar olduğu varsayılmıştır. Örgütsel strateji ve yöneylem araştırmaları bu tanımı desteklemektedir.

Sağlıklı şirketlerin özelliklerini anlamak çok önemlidir. Yapılan araştırmalardaki temel bulgular, sağlıklı şirketlerin sektörlerinde mutlaka en iyi finansal performans gösterenler olmadığı argümanını desteklemektedir. Bunun yerine, sağlıklı şirketler sektörlerinde başarılı ve başarısız organizasyonlar arasında orta bir konumda yer alıyor gibi görünmektedir. Ayrıca, sağlıklılık, uzun bir süre boyunca sürdürülmesi zor olan bir durum gibi de ele alınmaktadır.

Şirketlerin sağlıklı bir şekilde faaliyetlerini değerlendirebilmek için: (1) operasyonel süreçlerine yönelik olarak ne tür planlar ve çalışmalar yaptıklarının analiz edilmesi, (2) Bunun yanında şirketlerin daha sonra mali açıdan performanslarının değerlendirilmesi (nakit akışı, oran analiz performansı vb) (3) Kurumsal performansın tahmin ediciler ile değerlendirilmesi gerekmektedir.

Yaptığımız çalışmaların sonucunda, sağlıklı şirketlerin geleneksel tanımına meydan okuyan iki sonucunun olduğu belirlenmiştir: (1) Sağlıklı şirketler, dinamik olarak öngörülemeyen bir ortamda faaliyet gösteren finansal açıdan en başarılı kuruluşlar olmak zorunda değil. (2) Sağlıklı şirketler, dinamik olarak öngörülemeyen ortamlarda faaliyet gösteren başarılı ve başarısız organizasyonların ortasında bir yerdedir.

Sonuç olarak, sağlıklılık durumu şirketlerinpiyasada rakiplerine karşı yanıt verme düzeylerini ortaya koymaktadır.  Şirketler bu süreçlerde önemli maliyetlere maruz kalabilirler. Bu nedenle, dinamik ve öngörülemeyen bir değişim sergileyen endüstrilerde sağlıklılık hayatta kalmak için temel bir gereklilik olsa da, bu koşul (sağlıklılık) ancak önemli miktarda maliyet ve yönetimsel çaba ile elde edilebilir.

Sağlıklı şirketlerin dinamik olarak öngörülemeyen ortamlarda başarılı olma yeteneğine sahip olduğu görülmektedir. Sağlıklı şirketler, talepteki değişiklikleri tahmin etmede, süreçlerini yeniden yapılandırmada, organizasyonlararasında bilgi paylaşmada ve rakiplerinden önce yeni süreçleri benimsemede yetkin oldukları için “geliştikleri” görülmektedir.

Belirli şirketler süreçlerin veya yeteneklerin (sağlıklılığın etkileştiricileri olarak adlandırılır) varlığının, bu yanıt verme yeteneğini desteklediğini öne sürüyorlar. Bununla birlikte, bu iddialar ampirik araştırmalarla doğrulandı ve kolaylaştırıcılar ile şirketlerin rakiplere yanıt verme (sağlıklılık) arasında güçlü bir bağlantı olduğu görüldü.

Sonuç olarak şirketlerin değişen ve rekabetçi çevre koşullarında faaliyetlerinin değerlendirilmesi çok önemlidir. Özellikle rakiplere piyasada cevap verebilmek bir şirketin en önemli reflekslerinden biridir. Bu nedenle şirketinizin kaslarının güçlü olması çok önemlidir. Zayıf olan kaslara da müdahale edilmesi gerekiyor.  Bu nedenle siz siz olun yılda en az bir kez şirketinizi sağılık taramasından geçirin. Daha sonraki aşamalarda müdahaleler sonuç vermeyebilir…