• İstanbul Ticaret Üniversitesi

Prof. Dr. Murat KASIMOĞLU

Home Temel İş Akış Diyagramı

Temel İş Akış Diyagramı

Amaç: İş akışı bir şeyin nasıl yapıldığını gösteren, sizi A noktasından B noktasına götüren bir haritadır. Tedarikten satışa, tahsilattan ödemeye, bakımdan sevkiyata işletmenin iş akışı tek kanvasta çizilir. İşletmelerin değer zinciri böylece çok daha etkin bir şekilde yönetilebilir. İş akış diyagramları ile birlikte şirketlerin temel olarak nasıl bir operasyonel sürece sahip oldukları belirlenir.

Eğitim içeriği: Bu eğitimde özellikle şirketlerin üretim, pazarlama, satış, insan kaynakları fonksiyonlarının daha etkin bir şekilde yönetiminde yönelik olarak temel süreçler analiz edilir. İşletmelerin operasyonel yapısı sistem yaklaşımı çerçevesinde analiz edilerek iş akış şemaları tasarımlama ve geliştirme yaklaşımların neler olduğu ortaya konmaktadır. Farklı araçlar ile iş süreçlerinin tasarımlanmasının anlaşılması sağlanacaktır. İş veya üretim sürecinin, organizasyon şemasının veya benzer resmi bir yapının grafiksel gösterimi olan İş Akış Diyagramı’nın amacı, süreçleri bütünsel olarak görmek ve birbirini olumsuz etkilemeden akışın sürekliliğini sağlamak ve değer zincirini etkin ve verimli bir şekilde yönetebilmektir. İlgili eğitimin süreci aşağıdaki gibidir:

– Değer akışı ve israfları tanıma,
– Mevcut Durumu haritalamak,
– Müşteri bilgileri/ürün bilgisi,
– Mevcut Durum değer akış diyagramının çizimi,
– Süreç adımları, göstergeleri ve öncelikleri,
– Gelecek Durumu Tasarlamak,
– Müşteri beklentileri,
– Değer yaratan ve yaratmayan süreç adımları,
– Akışın oluşturulması,
– Çekme sistemlerinin kurulması,
– İş yükünü dengeye ulaştırmak,
– İyileştirme projelerini tespit etmek,
– Gelecek Durumu

Elde edilecek kazanımlar: Değer ve israfı ayırt edebilmek, değer akışının temel özelliklerini bilmek, çizebilmek ve yorumlayabilmek, uygulamaları planlayabilmek

– Sistem yaklaşımı,
– İş ve iş süreçlerinin analizi,
– İşletmelerde değer yaratım süreçleri ve yönetimi,
– İşlerin fonksiyonel sistemde analiz edilmesi (üretim-pazarlama, finans, ik),
– Farklı işletme fonksiyonları açısından iş akışları,
– İş süreçlerinin yalınlaştırılması,
– Rekabetçi iş süreçleri tasarımı.

Kimler katılmalı: Üst ve orta düzey yöneticiler, firma sahipleri, süreç iyileştirme çalışmalarında yer alacak personeller, üretim sorumluları, teknik personeller.

Yöntem: Kavramsal analiz, örnek olay çalışması, asenkron yaklaşımlar, benchmarking, kanvas modeller.

Süre: 3 Saat.

Eğitim şekli: Online-On site.

Veritabanı: EBSCO-Wiley-Sage, HBR, Workcube

Kaynaklar

Belmejdoub, Amine. (2016). Business Model Canvas: Google Report. 10.13140/RG.2.1.4241.9601.

İş Modelleri Müşteriler Değer Önerileri ve Gelir Kaynakları (erişim tarihi: 26.01.2021) https://cdn.bartin.edu.tr/metalurji/d7ee7cd9-f063-4669-8e1c-393503ed6ffb/4is-modeli.pdf

Kacar, A.İ. & Yakın.V. (2018) Paylaşım ekonomisi ve değer yaratmak: Kanvas iş modeli örneği. Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi,2018,53 (3) :724-739

Nielsen, Christian & Kyhnau, Jan. (2015). Book review of Value Proposition Design. Journal of Business Models. 3. 81. 10.5278/ojs.jbm.v3i1.1105.

https://neoschronos.com/assets/kanvas-is-modeli.pdf (erişim tarihi:26.01.2021)