• İstanbul Ticaret Üniversitesi

Özgeçmiş

Home Yayınlar

Yayınlar

Uluslararası Dergilerdeki Yayınlar :
ALTIN, A. Y., AKGÜN, L., KASIMOĞLU, M., (2020), Measuring The Effect Of Strategic Management Accounting Techniques On Making Investment Decisions Of SMEs: Eastern Anatolian Case, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 37(19), 0-0
BİLGİSEVEN, B., KASIMOĞLU, M., (2020), Analysis of Personal and Conceptual Factors that Impact Entrepreneurial Intent, Journal of International Trade, Logistics and Law, 6(1), 0-0
KASIMOĞLU, M., AMMARİ, D., (2020), Transformational Leadership and Employee Creativity Across Cultures , Journal of Management Development, 8(2), 0-0
BİLGİSEVEN, E. B., KASIMOĞLU, M., (2019), Analysis of Factors Leading to Entrepreneurial Intention, Procedia Computer Science, 158(127), 0-0
ALTIN, E., KASIMOĞLU, M., (2018), Gençlerin Siyasal Katılımı:Şırnak Örneği, Gençlik Araştırmaları Dergisi, 6(14), 111-134
ALTIN, E., KASIMOĞLU, M., KÜÇÜKÇOLAK, A., (2018), The Ways of Creating New Paths for Financial Organizations Within the Framework of Spatial Dependency, EUROPEAN JOURNAL OF ECONOMICS AND BUSINESS STUDIES, 10(1), 56-65
ATEŞ, M., KASIMOĞLU, M., (2018), Strategic Management Sensitivity Scale Development And Validity Research , International Journal of Commerce and Finance, 4(2), 0-0
KASIMOĞLU, M., KÜÇÜKÇOLAK, R. A., (2018), Yatırım ve Proje Finansmanında Kira Sertifikalarının Kavramsal Çerçevesi, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 17(33), 465-493
KASIMOĞLU, M., KÜÇÜKÇOLAK, R. A., YETGİN, F., (2018), Kira Sertifikaları, Türkiye Tecrübesi ve Bir Vaka Çalışması , Istanbul Journal of Economics – İstanbul İktisat Dergisi, 68(1 ), 1-44
ALTIN, E., KASIMOĞLU, M., (2016), Gençlerin Sosyo-Ekonomik ve Siyasal Katılımları: Dünyadan Örnekler ve Türkiye İçin Öneriler, Gençlik Araştırmaları Dergisi, 4(8), 0-0
KASIMOĞLU, M., GÖRE, Z. S., ALTIN, E., (2016), Competitiveness Analysis of Istanbul Financial Center, Procedia – Social and Behavioral Sciences, 1(235), 771-781
KASIMOĞLU, M., UYGUN, R., (2013), The Emergence of Entrepreneurial Intentions in Indigenous Entrepreneurs: The Role of Personal Background on the Antecedents of Intentions, International Journal of Business and Management, 5(8), 24-40
HALICI, A., AKTAŞ, R., GRUBER, A., KASIMOĞLU, M., (2012), Human Capital Heterogeneity and Organizational Performance Analysis: An Empirical Study About International Hotel Chains In Turkey, Emerging Markets Journal, 1(1), 13-20
KASIMOĞLU, M., AKDEMİR, A., EKMEKÇİ, A., (2009), What Effect Managerial and Leadership Perceptions of CEOs’ of the Turkish Leading Companies, International Journal of Business and Management, 4(5), 158-165
HALICI, A., KASIMOĞLU, M., (2006), A Comparison of Level of Discrimination Directed At Academic Staff In A Turkish And An Azerbaijani University , International Journal of Educational Management, 20(1), 7-18
KASIMOĞLU, M., (2006), An Investigation Into The Death Of Organisations From Old Age In Turkey, European Business Review, 18(1), 14-32
KASIMOĞLU, M., GÜRKAYNAK, M., (2004), Türkiye’de Üniversite – Komşu Çevre Etkileşimi: İşbirliği için Bir Ön Çalışma, Amme Idaresi Dergisi, 37(3), 147-162
KASIMOĞLU, M., HAMARAT, B., (2003), Niche Overlap -Competition And Homogeneous Among The Organizational Clusters And Case Of Hotel Population, Management Research News, 26(8), 60-77
KASIMOĞLU, M., HALICI, A., (2002), The Discrimination Areas In Higher Education Institutions In Turkey And A Scale Development Study, International Journal of Educational Management, 16(7), 333-338
Ulusal Dergilerdeki Yayınlar :
KASIMOĞLU, M., SÖNMEZ, R., (2015), Stratejik İttifakların Sürdürülebilir Rekabet Avantajı Elde Edilmesindeki Rolü: Mobil İletişim Sektöründe Bir Araştırma, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 10(1), 53-77
KASIMOĞLU, M., SÖNMEZ, R., (2014), Sürdürülebilir Rekabet Avantajının Kaynağı: Endüstri Temelli Teori ve Kaynak Temelli Teori Çerçevesinde, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13(25), 63-90
KASIMOĞLU, M., EKMEKÇİ, A., (2008), Ölümsüz Liderler ve Liderlik Anlayışında Asırlarca Değişmeyen Ortak Parametreler, ÖNERİ: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hakemli Dergisi, 12(2), 35-44
KASIMOĞLU, M., EKMEKÇİ, A., (2007), Death of Organizations Due to Evolutionary Strategic Factors: Developing Logical Models, Yönetim Bilimleri Dergisi, 5(1), 15-25
KASIMOĞLU, M., (2004), Liderlik Çalişmalari Üzerine Yapilan Çalişmalarin İncelenmesi , Yönetim Bilimleri Dergisi, 2(1), 14-21
KASIMOĞLU, M., (2004), Örgütsel Süreçler Üzerinde Etkili Olan Katılığın (Inertia) Çok Yönlü İncelenmesi, Yönetim Bilimleri Dergisi, 2(2), 15-25
KASIMOĞLU, M., (2004), Yönetsel Yazinin Gündemindeki Tartişmalar, Yönetim Bilimleri Dergisi, 1(1-2), 14-21
Basılmış Kitap ya da Bölümler :
[Bölüm Yazarlığı] Ekonomi Yatırım Zirvesi-2019 , Kredi Derecelendirme Sektörü ve Avrupa Birliği Uygulamaları 2019, İstanbul: İstanbul Ticaret Üniversitesi
[Bölüm Yazarlığı] Yükselen Piyasa Ekonomilerinde Derecelendirme Uygulamaları, Çin Sosyal Derecelendirme Sistemi 2019, İstanbul: İstanbul Ticaret Üniversitesi
[Bölüm Yazarlığı] Industrial Policy and Sustainable Growth,, Sustainability of Organizational Strategy: A Conceptual Framework 2018, Singapore: Springer
[Kitap Yazarlığı] Türkiye Kırtasiye Sektörü ve Rekabet Gücünün Değerlendirilmesi, 2018, İSTANBUL: İTO-İstanbul Kalkınma Ajansı
[Kitap Yazarlığı] Gençlerin Toplumsal Süreçlere Dinamik Katılımı, 2016, İstanbul: Dünya Demokrasi ve Yerel Yönetimler Vakfı
[Kitap Yazarlığı] Kamu Kurumlarında İnovasyon, 2012, İstanbul: İstanbul Kalkınma Ajansı
[Kitap Yazarlığı] Strategies for Tourism Industry-Micro and Macro Perspective, 2012, Rijeka: In-Tech
[Kitap Yazarlığı] Visions for Global Tourism Industry- Creating and Sustaining Competitive Strategies, 2012, Rijeka: In-Tech
[Bölüm Yazarlığı] Sürdürülebilir Rekabet Avantajı Elde Etmede Enerji Sektörü Sektörel Stratejiler ve Uygulamalar, Jeotermal Enerji Kaynağı ve Stratejik Yönetimi 2011, İSTANBUL: URAK
[Bölüm Yazarlığı] Sürdürülebilir Rekabet Avantajı Elde Etmede Enerji Sektörü Sektörel Stratejiler ve Uygulamalar, Türkiye Enerji Sektörünün Stratejik Durumu ve Yönetimi 2011, İSTANBUL: URAK
[Kitap Yazarlığı] Contemporary Approaches to the Management and Organizations, 2008, Çanakkale: Çanakkale University Biga Faculty of Economics and Administrative Sciences ,Department of Business Admistration
Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar :
BİLGİSEVEN, B., KASIMOĞLU, M., (2019), Analysis of factors leading to entrepreneurial intention, 3rd WORLD CONFERENCE ON TECHNOLOGY, INNOVATION AND ENTREPRENEURSHIP , , Haziran
KASIMOĞLU, M., (2019), Entegre Tesis Yönetim Sektöründe Küresel Yönelimler, Uluslararası Kentsel Tesis Yönetim Zirvesi , , Kasım
KASIMOĞLU, M., (2019), Kuşak Yol Projesinin Stratejik Analizi , EXPO-2019-Pekin, , Ekim
KASIMOĞLU, M., (2018), Yeni Küresel Dünyada KOBİ’lerin Rolü, İstanbul Finans Zirvesi 2018, , Eylül
KÜÇÜKÇOLAK, A., KASIMOĞLU, M., (2018), Lease Certificates (Sukuk) and Project Finance, Cudes 2018 VII. International Congress on Current Debates in Social Sciences, , Nisan
KAISMOĞLU, M., GÖRE, S., ALTIN, E., (2016), Competitiveness Analysis Of Istanbul Financial Center, , , Kasım
GÖKTEPE, O., ALTIN, E., KASIMOĞLU, M., (2014), A Strategic Environmental Management Model: Salt Lake Case, Environmental Model, land use , X. International Strategic Management Conference, , Temmuz
HALICI, A., GÜNGÖREN, M., ÖZTÜRK, P., ATAN, Ö., KASIMOĞLU, M., (2012), Strategic Analysis of Turkish Energy Industry: Developing a Strategic Model for Resources Optimization, VIII. International Strategic Management Conference, , Haziran
HALICI, A., YILMAZ, B., KASIMOĞLU, M., (2011), Employment Predictions In Secretarial Occupation, VII. International Strategic Management Conference, , Haziran
HALICI, A., AKTAŞ, R., KASIMOĞLU, M., GRUBER, A. G., (2010), Human Capital Heterogeneity and Organizational Performance Analysis: An Empirical Study About International Hotel Chains In Turkey, VI. International Strategic Management Conference, , Haziran
KASIMOĞLU, M., UYGUN, R., (2010), Extinction of The Entrepreneurial Opportunities in the Indigenous Markets: Causes and Conclusions from Local Cases, 6th International Scientific Symposium on Business Administration, , Mayıs
KASIMOĞLU, M., UYGUN, R., (2010), Yerel Piyasalarda Girişimsel Fırsatların Yapısının Bu İş Fırsatlarında Faaliyette Bulunan Girişimci Türlerine Etkisi, International Symposium of Regional Development, , Ekim
UYGUN, R., KASIMOĞLU, M., (2010), The Entrepreneurial Performance Model of Experienced Entrepreneurs: An Indigenous and Regional Study from Turkey, Proceedings of International Workshop on Innovation & Entrepreneurship Congress, , Kasım
UYGUN, R., KASIMOĞLU, M., (2010), Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi Çerçevesinde Sunulan Bildirilerin Bibliyometrik Profili: Tanımlayıcı Bir Analiz, 7th International Non-Govermental Organizations Congress Proceedings Book, , Aralık
HOYT, J. L., KASIMOĞLU, M., UYGUN, R., (2007), An Empirical Description of the Agile Organization, The Proceedings of the V. International Symposium on Business Administration, , Ekim
LİPİNSKİENE, D. J., VİNGİLYTE, J., KASIMOĞLU, M., (2006), The relationship between organizational culture and employees attitude towards organizational change, The Proceedings of the First International Conference on Changes in Social and Business Environment, , Ocak
MAROZAİTE, V., KASIMOĞLU, M., (2006), The motivational aspect of employee career, The Proceedings of the First International Conference on Changes in Social and Business Environment, , Ocak
KASIMOĞLU, M., GÜROL, Y., (2004), A Comparative Study Of Intellectual Capital In Homogeneous Organizational Cluster, The Proceedings of the Third International Symposium on Business Administration, , Ocak
Ulusal Konferans ve Sempozyumlar :
MISIRLI, B., KASIMOĞLU, M., (2018), Örgütsel Yapıların İnovasyon Üzerindeki Etkilerinin Çok Yönlü Analizi , 26. Yönetim ve Organizasyon Kongresi , , Mayıs
AKDEMİR, A., KASIMOĞLU, M., UYGUN, R., (2011), Girişimcilik Deneyiminin Girişimsel Tutum ve Davranışlara Etkisi: Piyasa Aktör ve Düzenleyicilerine Yönelik Çıkarımlar, 19. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi,, , Haziran
UYGUN, R., KASIMOĞLU, M., HAMARAT, B., (2011), Girişimsel Fırsatların Tanımlanması ve Değerlendirilmesinde Beşeri Sermayenin Rolü: Çanakkale İlinde Yapılan Bir Araştırma, 19. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, , Mayıs
AKDEMİR, A., KASIMOĞLU, M., UYGUN, R., (2009), Yerel Piyasalarda Girişimsel Niyetlerin Ortaya Çıkışı: Niyetlerin Gelişiminde Bireysel Özgeçmişin Rolü ve Çanakkale İli Biga İlçesinde Yapılan Bir Araştırma, 17. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, , Haziran
UYGUN, R., KASIMOĞLU, M., (2009), Kaybolmuş Girişimsel Fırsatların Girişimci Türleri Ekseninde Yerel Bağlamda Analizi: Çanakkale İli Bıga İlçesınde Yapılan Bır Araştırma, 17. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, , Haziran
KASIMOĞLU, M., HALICI, A., YILDIZ, S., (2006), Kayıt Dışı Çalışmanın Dayanılmaz Cazibesi: Örgütsel Süreçler Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması, 15. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, , Haziran
BAKOĞLU, R., AŞKUN, B., KASIMOĞLU, M., (2005), Örgütlerarası Yasallaşma ve Örgütsel Yasallaşmanın İncelenmesi: Fransız Sokağı Uygulama Örneği, 13. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, , Haziran
HALICI, A., KASIMOĞLU, M., (2004), Liderlik Tarzlarını Değiştirmek Mümkün mü? Blake ve Mouton Yönetim Tarzı Matrisine Göre Bir İnceleme, 12. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, , Haziran
Yayınlara Yapılan Atıflar :
AREZOU, A., MORİTZ, A., (2020), The impact of role models on entrepreneurial intentions and behavior: a review of the literature, Management Review Quarterly-Springer, https://doi.org/10.1007/(1), 0-0
JERMSİTTİPARSERT, K., SUTDUEAN, U., SUTDUEAN, C., (2020), Role of Entrepreneurial Motivation towards the Entrepreneurial Intentions among Engineering Students: A Mediated Moderated Research Framework, Test Engineering and Management/ Mattingley Publishing, 82(1), 0-0
PENG, B., ZHENG, C., WEİ, G., ELAHİ, E., (2020), The cultivation mechanism of green technology innovation in manufacturing industry: From the perspective of ecological niche, Journal of Cleaner Production, 252(3), 0-0
TAŞGİT, Y. E., ÇİÇEK, T., (2020), Stratejik İttifaklar ve Sürdürülebilir Rekabet Avantajı İlişkisi, Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 1(27), 0-0
XİANG, R., ZENG, C., ZHANG, Z., HU, J., (2020), Dynamic behaviour analysis between upstream and downstream enterprises with the predator–prey relationship, Systems Science & Control Engineering, 8(1), 0-0
DEBELE, E. N., BİRBİRSA, Z. A., (2019), Does leadership affect enterprise risk management? The case of tomato production value chains in Ethiopia, International Journal of Commerce and Finance, 5(1), 0-0
GALLETA, D., CARPİO, J., (2019), Predicting Regional Development Competitiveness Index Using Naive Bayes: Basis for Recommender System, IEEE, 1(doi: 10.1109/CCOMS.2), 0-0
HANCIOĞLU, Y., ATAY, Ö., (2019), İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye’nin Ulusal İnovasyon Sistemlerinin İncelenmesi: Türkiye İçin Öneriler, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 2(74), 0-0
KHAN, M. M., GHAYAS, M. M., SADAF KASHİF, S., (2019), Why Firms Fail to Sustain? Evidence from Dow Jones Index, South Asian Journal of Management Sciences, 2(13-2), 0-0
OTACHE, I., (2019), Enhancing the effectiveness of entrepreneurship education: the role of entrepreneurial lecturers, Education + Training, 61(7/8), 0-0
OTACHE, I., (2019), Entrepreneurship education and undergraduate students’ self- and paid-employment intentions: A conceptual framework, Education + Training, 61(1), 0-0
RAOOF, R., SULTANA, N., SATTAR, J., (2019), Social Capital as a Determinant of Individuals’ Entrepreneurial Intention, International Journal of Innovation, Management and Technology,, 10(4), 0-0
WANG, L., WAN, Y., CHEN, J., (2019), Assessment of the Ecological Niche of Photovoltaic Agriculture in China, Sustainability, 2268(11), 0-0
DİNG, L., CAO, D., OUYANG, T., WU, J., (2018), Promoting the Development of Enterprise Niche: Case Study on China’s Organizational Ambidexterity, Sustainability, 3806(10), 0-0
KARTAL, M., DEMİR, C., AY, H., (2018), The Effects of Corporate Conversion on Development of Stock Exchanges: An Analysis toward Conversion of Turkish Exchanges to Borsa İstanbul, Shiks Publishing, CHAPTER 2(1), 0-0
OMBONGİ, P. N., LONG, W., (2018), Assessing Nature of Competition in Kenya’s Banking Sector, International Journal of Research in Business Studies and Management, 5(2), 0-0
YILMAZ, A., (2018), ON BİRİNCİ KALKINMA PLANI (2019-2023), Kalkınma Bakanlığı, AMUDA KURUMSAL YÖNETİM VE YENİLİKÇİLİK(1), 0-0
FRANSİSCA, S., (2015), PERBANDINGAN CRITICAL SUCCESS FACTOR TERKAIT DENGAN KUALITAS LAYANAN PADA FULL SERVICE HOTEL DAN BUDGET HOTEL, CALYPTRA : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya, 4(1), 0-0
MOHAN, D., SARSWAT, A., SİK OK, Y., PİTTMAN JR, C., (2014), Low cost and sustainable adsorbent – A critical review, Technology, 160(10), 0-0
XİAOREN, Z., LİNG, D., XİANGDONG, C., (2014), Interaction of Open Innovation and Business Ecosystem, International Journal of u- and e- Service, Science and Technology, 7(1), 0-0
TOKER GÖKÇE, A., (2013), University students’ perception of discrimination on campus in Turkey, Journal of Higher Education Policy and Management, 35(1), 0-0
LİPİNSKİENE, D., MORKUNAİTE, G., (2011), Organizational culture model: theoretical background, CHANGES IN SOCIAL AND BUSINESS ENVIRONMENT, 2011(4), 0-0
ÖZCAN, K., ÖZKARA, B., KIZILDAĞ, D., (2011), Discrimination in health care industry: a research on public hospitals, Equality, Diversity and Inclusion: An International Journal, 30(1), 0-0
REGMİ, K., NAİDOO, J., REGMİ, S., (2009), Understanding the effect of discrimination in the workplace: A case study amongst Nepalese immigrants in the UK, Equal Opportunities International, 28(5), 0-0
ALKIN, C., ÜNSAR, S., (2007), LİDERLİK ÖZELLİKLERİ VE DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA, Gazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 9(3), 0-0
HALICI, A., KASIMOĞLU, M., (2006), A comparison of level of discrimination directed at academic staff in a Turkish and an Azerbaijani university, International Journal of Educational Management , 20(1), 0-0
Yönetilen Tezler
Doktora
AMMARI, D. (Devam ediyor). Yükseköğrenim Kurumların Yönetiminde Sosyal medyanın Stratejik Entegrasyonu: Holistik Bir model Önerisi, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Doktora Programı, Devam ediyor
ÇOLAK, C. (Devam ediyor). YETENEK YÖNETİMİ VE YENİLİKÇİLİK DAVRANIŞININ SÜRDÜRÜLEBİLİR REKABET ÜZERİNDEKİ ETKİSİ, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Doktora Programı, Devam ediyor
KAYABAŞI, H. (Devam ediyor). Digitalleşme ve Şirketlerin Digital Olgunluk Düzeyinin Ölçülmesi-Ampirik Bir Çalışma, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Tezli Yüksek Lisans Programı, Devam ediyor
MISIRLI, B. (Devam ediyor). ÖRGÜT YAPILARININ YENİLİKÇİLİK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN ÇOK BOYUTLU ANALİZİ; TÜRKİYE FİNANS SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA. , İstanbul Ticaret Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Doktora Programı, Devam ediyor
ÖZEN, R. (Devam ediyor). Mezo ve Sektörel Düzey Analizler , İstanbul Ticaret Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Doktora Programı, Devam ediyor
YETER, Y. (Devam ediyor). KOBİ’lerin Sürdürülebilirliğinde Kriz ve Kur Riski Yönetimi: Karşılaştırmalı Bir İnceleme, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Doktora Programı, Devam ediyor
Uygun, R. (2011). Girişimci Türleri Ekseninde Girişimsel Fırsatların Tespitinde Beşeri Sermayenin Rolü, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme, 2011
ATAŞ, M. (2019). Stratejik Yönetim Duyarlılığı Ölçeği: Geliştirilmesi ve Değerlendirme., İstanbul Ticaret Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Doktora Programı, 2019
BİLGİSEVEN, E. (2020). YENİ KURULAN İŞLETMELERDE GİRİŞİMCİLİK NİYETİNİN ORTAYA ÇIKMASINDA ETKİLİ OLAN FAKTÖRLER :AMPİRİK BİR ARAŞTIRMA. , İstanbul Ticaret Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Doktora Programı, 2020
Tezsiz Yüksek Lisans (Proje)
HACIOĞLU, A. (Devam ediyor). ŞİRKETLERDE AR-GE VE YENİLİK KAPASİTESİNİN GELİŞMESİNDE KAMU OTORİTELERİNİN ROLÜN ARAŞTIRILMASI, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Tezsiz Yüksek Lisans Programı, Devam ediyor
ASSYLBAYEVA, A. (2019). ULUSLARARASI YAYINCILIK VE VERİ ALT YAPISININ ANALİZ THOMSON REÜTETS ÖRNEĞİ, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Tezsiz Yüksek Lisans Programı, 2019
Yüksek Lisans
AYDEMİR, A. (Devam ediyor). Analysis of Companies Growth Strategies: An Empirical Study, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme İngilizce Tezli Yüksek Lisans Programı, Devam ediyor
ÇARBOĞA, M. (Devam ediyor). Katılım Bankacılığında Likidite Riski ve Sermaye Piyasası Ürünleri ve Yönetimi, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Finans Enstitüsü, Sermaye Piyasası Tezli Yüksek Lisans Programı, Devam ediyor
KÖZ, E. (Devam ediyor). Girişimsel Niyetlerin Oluşmasında Ekosistemlerin Rolü: Ampirik Bir Çalışma, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Tezli Yüksek Lisans Programı, Devam ediyor
MERCİMEKÇİ, E. (Devam ediyor). İş stresi ve İş Doyumu Üzerinde Liderin Etkileri ve Bankacilik Sektöründe Bir Araştırma , İstanbul Ticaret Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Tezli Yüksek Lisans Programı, Devam ediyor
NURGAZİNA , A. (Devam ediyor). International Competitive of The Event Industry: An EmpiricalStudy, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme İngilizce Tezli Yüksek Lisans Programı, Devam ediyor
YILDIRIM, . (2016). Stratejik Yetenek Yönetimi ve İşletmelerde Yetenek Yönetimi Uygulamaları Üzerine Bir Araştırma, Bahçeşehir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İnsan Kaynakları Yönetimi, 2016
MAZLUM, A. (2017). DETERMINING OF KEY PERFORMANCE INDICATORS IN BUSINESS., İstanbul Ticaret Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme İngilizce Tezli Yüksek Lisans Programı, 2017
Ödüller
Burs (Diğer Resmi Kurumlar). Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi . Yüksek Öğretim Liderlik Programı, (2006)
Projeler
[Diğer – Proje Koordinatörü] Diyarbakır İli Tarım, Sanayi, Hizmet Sektörleri Rekabetçilik ve Kümelenme Analizi Raporu, Sektörel Rekabetçilik ve Kümelenme , 05.02.2009 – 25.08.2009
[Diğer – Proje Koordinatörü] Muğla Turizm Sektörü Uluslararası Rekabetçilik Analizi, Turizm Sektörü, 05.01.2010 – 10.08.2010
[Diğer – Proje Koordinatörü] Muğla Turizm Sektörü Kümelenme Analizi, Turizm Sektörü, 05.01.2010 – 20.08.2010
[Diğer – Proje Koordinatörü] Türkiye Enerji Raporu, Yeşil Enerji, 07.05.2010 – 22.07.2010
[İSTKA Projesi – Belirli Oranda Katkı Sağlama] Kamu Kurumlarında İnovasyon, Kamu Kurumlarında İnovasyon, 03.01.2011 – 02.07.2012
[Diğer – Belirli Oranda Katkı Sağlama] Küresel Rekabet İçin Ar-Ge ve İnovasyon Stratejik Dönüşüm Önerisi, Ar-Ge ve İnovasyon, 03.01.2011 – 03.09.2012
[Diğer – Proje Koordinatörü] Konya Turizm Sektörü Uluslar arası Rekabetçilik Analizi, Turizm Sektörü , 05.05.2011 – 10.09.2011
[Diğer – Proje Koordinatörü] Türkiye Ar&Ge ve İnovasyon Raporu-MÜSİAD, Yenilik Stratejileri, 14.12.2011 – 12.03.2012
[Diğer – Proje Koordinatörü] İstanbul Uluslararası Finans Sektörü Kümelenmesi, İstanbul’daki Finans Sektöründeki Örgütlerin Kümelenme Yapısı , 02.04.2012 – 03.02.2014
[Diğer – Proje Koordinatörü] İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Alansal Varlık Araştırması Raporu, İstanbul Finans Örgütlerinin Alansal Varlıkları, 13.04.2012 – 09.04.2014
[Diğer – Proje Koordinatörü] Demirci Bölgesi Halıcılık Sektörü Kümelenmesi, Halıcılık Sektörü Kümelenmesi, 15.05.2012 – 15.08.2012
[Diğer – Proje Koordinatörü] Türkiye Sivil Uçak Üretim Raporu, Sivil Uçak Üretim Stratejileri , 15.11.2013 – 16.01.2013
[Diğer – Proje Koordinatörü] Küresel Kentlerde Akıllı Ulaşım Modelleri ve Strateji Tasarımı, Küresel kentlerin mevcut ulaşım stratejilerinin analizi., 01.03.2018 – 21.11.2018
[İSTKA Projesi – Proje Koordinatörü] Kırtasiye Sektörü Küresel Rekabet Analizi , Mezo düzey sektörel rekabet stratejilerinin analizi , 16.04.2018 – 28.11.2019
[Diğer – Proje Koordinatörü] Göçmenlerin İş Dünyasına Entegrasyonu, Türkiye’ki göçmenlerin iş yaşamına entegrasyonunun araştırılmsı. , 06.08.2018 – 28.12.2018
Hakemlikler
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ (Dergi), Aralık, 2011
Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (Dergi), Nisan, 2012
Management Decision (Dergi), Mayıs, 2019
Management Decision (Dergi), Nisan, 2020
Editörlükler
Editör (Kitap), Yükselen Piyasa Ekonomilerinde Derecelendirme Uygulamaları: Çin Örneği,İstanbul Ticaret Üniversitesi , 01.01.2019 – 31.05.2019
Editör (Kitap), 2019 Ekonomi ve Yatırım Zirvesi ,İstanbul Ticaret Üniversitesi , 03.05.2019 – 31.07.2019