• İstanbul Ticaret Üniversitesi

Prof. Dr. Murat KASIMOĞLU

Home Yönetimde Tasarım Düşüncesi ve Uygulanması

Yönetimde Tasarım Düşüncesi ve Uygulanması

Amaç: IDEO firması tarafından geliştirilen bu yaklaşım şirketlerde karar, yönetim ve uygulama süreçlerine yaratıcı bakmayı, zihinsel döngüleri, görsel ve diğer duyu organları ile bütünleştiren temel bir araçtır. Bu eğitim ile şirketlerde sorun ve süreçleri algılamak çok daha etkin bir şekilde gerçekleşmekte ve yönetim kararlarının kalitesi daha isabetli hale gelmektedir.

Eğitim İçeriği:  Bu eğitimde temel olarak tasarım düşüncesinin ortaya çıkması ve gelişmesi üzerinde durulmaktadır. Şirketlerde iş ve işlemler yürütülürken özellikle tasarım mantığının uygulanmasının yaratacağı pozitif etkiler ele alınmaktadır. Yönetim süreçlerinde tasarım mantığının uygulanması ve çalışanlarda tasarım yeteneklerinin geliştirilmesinde etkili olan faktörler ele alınmaktadır.

– Tasarım Odaklı Düşünce Nedir?
– Tasarım Odaklı Düşüncenin Aşamaları Nelerdir?
– Tasarım Odaklı Düşüncenin Yönetimde Yansımaları
– Tasarım Odaklı Düşüncenin Yönetimde Uygulanması
– Beyin Fırtınası ve Aşamaları Nelerdir?
– Beyin Fırtınası Nasıl Uygulanır?

Elde edilecek kazanımlar: Katılımcının, tasarım odaklı düşünme yönteminin içeriğini bilmek ve aşamalarını anlamak, etkin dinleme ve işbirliği içinde inovasyon becerisi, fikir geliştirme gibi unsurlarda farkındalık kazanmak ve iş yaşamında bir takım yetenekleri geliştirebilmek.

– Tasarım düşüncesinin anlaşılması,
– Tasarım düşüncesinin şirketlerde iş ve işlemlerde kullanımı,
– El, göz ve zihin ilişkisinin kurulması,
– Temel tasarımlar ile veri analizi ve yorumlama,
– Bak-gör tasarla,
– Çalışanların tasarım yetkinliklerinin geliştirilmesi,
– Veri ve bilgilerin tasarım düşüncesi ile etkin sunumu.

Kimler Katılmalı: Üst ve orta düzey yöneticiler, değişime liderlik yapan yöneticiler, tasarım ekiplerinde ve yaratıcı gruplarda bulunan yönetici ve tasarımcılar.

Yöntem: Kavramsal analiz, örnek olay çalışması, asenkron yaklaşımlar, benchmarking, zihinsel düşünce modelleri.

Süre: 3 Saat.

Eğitim Şekli: Online-On site.

Veritabanı: EBSCO-Wiley-Sage-IDEO, HBR

Kaynaklar

Akdemir, N. (2017) Tasarım Kavramının Geniş Çerçevesi: Tasarım Odaklı Yaklaşımlar Üzerine Bir İnceleme. Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 7(1), 85-92, Mart 2017.

Kolko J. (2015). Tasarım Odaklı Düşünme Rüştünü İspatlıyor, http://hbrturkiye.com/dergi/tasarim-odaklidusunme-rustunu-ispatliyor adresinden 3 Ocak 2017’de alınmıştır. Öndeş,Ö. (2015) Yenilikçilik ‘tasarım odaklı düşünmeden geçiyor.

Değirmenci,M. (2007) Amaçlı Canlılar: Yönetimde üçüncü nesil sistem düşüncesi, Hiperlink Yayınları

Carr, S.D., Halliday, A., King, A.C., Liedtka, J., Lockwood, T. (2010) The influence of design Thinking in business: Some preliminary observations. Design Management Institute Review, 21(3): 58-63.

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki Gelişim Girişimci Fikirler Üretme (2013) MEB Ankara