Z Kuşağı İşbaşında!

İlk dijital kuşak ile çalışmaya hazır mısınız?

Z kuşağı (1997-2013 arasında doğan kuşak) işgücü piyasasına girmeye başladı. Bu kuşağın önemli bir kısmı halen öğrenci ve salgının da etkisini güçlü şekilde yaşadı! Özellikle yöneticiler ve şirketler bu kuşağın iş hayatına girmesine ne kadar hazırlar? Z kuşağı, milenyum kuşağı (1981-1997) ile birçok benzer özelliğe sahip olsa da kendi davranış ve tutumları var. Şirketler ve yöneticiler deneyimsiz bu kuşağı nasıl yönetecekler? Ayrıca birçok açıdan kendilerine has özellikleri olan bu benzersiz kuşağı nasıl anlayacaklar? Bu sorular şirket yöneticilerinin üzerinde durmaları gereken en kritik sorular arasında yer alıyor.

Bu kuşak; sosyal medya ortamını kullanma, sosyal medya hareketleri, akıllı telefon, Youtube, Zoomer olarak farklı alışkanlıklar ve tutumlara sahipler. Bu kuşağın %42’si yöneticilerin kendilerine pozitif bir tutum göstermesini beklediğini ifade etmekte. Ayrıca bu kuşağın %35’i yöneticilerin kendilerine karşı motive edici davranışlar göstermesi gerektiğini ifade ederken, bu oran X kuşağında %25 olarak belirlenmiştir.

Perakende, danışmanlık vb alanlarda yapılan araştırmalarda bu kuşak dünyada küresel müşterilerin toplam %40 kırkını oluşturmaktadır. Çok güçlü bir tüketim eğilimi olan bu grup moda, eğitim ve eğlenceye yönelik olarak yüksek bir harcama eğilimine sahip. Yaklaşık olarak dünyada 140 milyar dolarlık bütünleşik bir harcama potansiyeli var.

Türkiye’nin demografik yapısına baktığımız zaman Z kuşağı TUİK verilerine göre toplam nüfusun %23’ünü oluşturuyor. Yaklaşık olarak 20 milyon civarında. Bu nedenle toplumsal demografik yapının önemli bir kısmını oluşturan bu grubun anlaşılması, davranışsal faaliyetlerine yön veren ana faktörlerin yöneticiler tarafından değerlendirilmesi çok önemli.

Bu kuşak özellikle görsel ve tasarımsal olarak çok gelişmiş. Günde dört saatin üzerinde vakitlerini mobil telefonda geçiriyorlar. On saatten fazla Youtube’da zaman geçirerek yoğun bir şekilde video içerikleri izlemekte. Anlayacağız çok farklı ve kendine has değerleri olan yeni bir kuşak ile karşı karşıyayız. Gelecek 30-40 yıla bu kuşak etki edecek! Bu kuşağı anlamadan gelecek çok zor…

CarolDweck yaklaşık olarak 20 yılı aşkın süredir mental gelişim üzerinde çalışmalar yapmaktadır. Araştırmalarında özellikle çocukları başarısızlıktan korumanın temel yöntemi üzerine çalışmakta. Araştırmalarındaki temel bulgu bireylerin önlerindeki engelleri kaldırmak ve olumlu geribildirim vermek başarılı olmak için çok önemli. Bu tür bir yaklaşımın daha sonra onların işyerinde ve hayatta başa çıkma yetenekleri üzerinde kalıcı etkileri olabileceğine dair kesin kanıtlara ulaşmıştır.

Dweck çalışmalarının sonucunda Z kuşağının, liderlik rolünde başarısız olma korkusunu (%34) ve liderlik yapmak için gereken güven eksikliğini (%33) olarak belirtiyor. Dweck’e göre Z kuşağının bu mantal bakış açısı değiştirilebilir ancak koçluk gerektirir. Yeni çalışanlarınızın mantalitesini geliştirmelerine yardımcı olmak için ne yapabilirsiniz? Dweck araştırmalarının sonucunda Z kuşağı için şunları önermektedir:

  • Beceriler öğrenilebilir ve herkesin iş başında öğrenebileceğini özellikle Z kuşağına gösterin.
  • Şirketin öğrenmeye ve çabaya değer verdiğini Z kuşağına anlatın.
  • Hataların kaçınılmaz olduğu, olabileceği ve olması gerektiğini vurgulayın. Sadece sonuçları değil, çabayı ve girişimi takdir etmeyi unutmayın.
  • Geri bildirimin değerli olduğunu gösteren bir kültür oluşturun. Geri bildirime göre hareket etmek çalışanların hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmaktadır.
  • Yönetici olarak, kendinizi öğrenme süreçlerinde kaynak ve koç olarak sunun, kendi hatalarınızı ve onlardan öğrendiklerinizi mutlaka Z kuşağı çalışanları ile paylaşın.

Yöneticiler birçok alanda çalışanların gelişimi ve öğrenmeleri üzerinde etkiye sahiptirler. Bu nedenle yeni çalışanlara koçluk yaparak onların işyerine uyum sağlamalarını desteklemek ve geçiş süreçlerinde onlara yol göstermek gerekir.

Yöneticiler, çalışanların kaygısını, endişesini ve stres düzeyini azaltarak daha verimli, üretken olmalarını sağlayabilir. Z ve milenyum kuşağı için şirketlerin hazırlanması için hala geç değil! Dijital kuşak ile çalışmak için şirketinizde ilk adımı bugün atın!