• İstanbul Ticaret Üniversitesi

Prof. Dr. Murat KASIMOĞLU

Home Zaman-Değer Matrisi

Zaman-Değer Matrisi

Amaç: İşletme yöneticileri, anahtar iş ortakları ve müşteriler ve çalışanların beklentilerini esas alan öncelikli işleri tespit etmek için zaman değer matrisi kullanılır. İşler sıralanır ve 1 ile 5 arasında önem derecesi ve öncelik verilir. İşletme için çok kayıptan az kayba doğru bir yaklaşım ile işler zaman-değer matrisi ile çok daha etkin bir şekilde yönetilir. Bu eğitimle şirketlerde işlerin daha sistematik yönetilmesi hedeflenmektedir. Eisenhower’ın “Önemli olan nadiren acildir, acil olansa nadiren önemli” felsefesine dayanan zaman-değer yönetimi matrisi, yönetici tarafından zamanın daha etkili kullanılarak organizasyonun daha etkili ve verimli yönetilmesi ve sonuç alınması için kullanışlı bir araçtır.

Eğitim İçeriği: Şirketlerde işlerin zaman planlaması nasıl yapılır? Kısa-orta ve uzun vadeli işler nelerdir? İşlerin önem dereceleri nasıl belirlenir? Çok önemli ve önemli olarak yapmak zorunda olduğumuz işlerimiz nelerdir? Zaman ve kaynaklarımızı daha etkin bir şekilde kullanmak için zaman-değer matrisini nasıl kullanabiliriz?  Likert ölçeği ile zaman değer matrislerini şirketlerin yönetiminde kullanmak! İşletme yöneticileri, anahtar iş ortakları ve müşteriler ve çalışanların beklentilerini esas alan öncelikli işleri tespit etmek için zaman değer matrisi kullanmalıdır. İşler sıralanır ve 1 ile 5 arasında önem derecesi ve öncelik verilir. İşletme için çok kayıptan az kayba doğru bir yaklaşım ile işler zaman-değer matrisine girilmelidir.

– Zaman-Değer Matrisi Nedir?
– Z-D Matrisi Nasıl uygulanır?
– İş planı yaparken Z-D matrisinin etkin bir şekilde uygulanış pratiği için örneklemeler.
– Z-D Matrisinin süreçlerde karar aşamalarında ve sonuçlara olan etkisi.

Elde Edilecek Kazanımlar: Yapılacak olan işlerin önem ve aciliyet sırasının farkındalığında olmak ve işleri hem zamanı etkin kullanarak hem de daha verimli sonuçlar alınmasını sağlayacak şekilde yönetebilmek, karar alma süreçlerinde daha da netleşmek ve belirlenen hedeflere ulaşmada daha az hata yapılarak, daha hızlı ulaşabilmek.

– İşlerimizin önem ve önceliklerinin belirlenmesi,
– İşlerimizin aciliyet durumunun belirlenmesi,
– Likert ölçeği ile işlerin sınıflandırılması için ölçekler oluşturma,
– Zaman-değer matrisleri oluşturma ve tasarımlama,
– Karar vermede zaman değer matrislerinin kullanımı,
– Zaman değer matrisleri ile süreçlerde maliyetlerin azaltılması,
– Şirketlerde stratejik odaklanma alanlarının belirlenmesi!

Kimler Katılmalı: Her düzeyde yöneticiler, çalışanlar, zamanını etkin ve verimli kullanmak isteyen herkes.

Yöntem: Kavramsal analiz, örnek olay çalışması, asenkron yaklaşımlar, benchmarking, matris modeller, kanvas modeller.

Süre: 3 Saat.

Eğitim Şekli: Online-On site.

Veritabanı: EBSCO-Wiley-Sage, HBR

Kaynaklar

Covey, S. (1989) Etkili İnsanların 7 Alışkanlığı, Varlık Yayınları, 2019

Ngandam Mfondoum, Alfred Homere & Tchindjang, Mesmin & Mfondoum, Valery & Makouet, Isabelle. (2019). Eisenhower matrix * Saaty AHP = Strong actions prioritization? Theoretical literature and lessons drawn from empirical evidences. Vol. II. p:13 – 27.

Time Management & The Eisenhower Box: (erişim tarihi:26.01.2021)

https://atinadiffley.com/wp-content/uploads/Eisenhower-Box-Download.pdf